...
Loga Fundusze Europejskie

Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 11 stycznia, 2018

logo110rozwoj

Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Pan Kazimierz Paterak – Starosta
Pan Jarosław Piskorski – Wicestarosta

podpisał w dniu 12 czerwca 2017r. umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowanego ze środków europejskich.

Głównym celem projektu jest zdobycie praktycznych kompetencji przez uczniów i nauczycieli 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju dopasowanych do potrzeb rynku pracy przy współudziale pracodawców w procesie praktycznego kształcenia uczniów. Planowane jest poddanie remontowi 5 warsztatów, zakup 136 szt. wyposażenia, a wsparciem zostanie objętych 507 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników powstałej infrastruktury to 517 osób.
Efektem wykonania prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego będzie wzrost potencjału edukacyjnego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Projekt „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”, Działanie 13.6 –  Infrastruktura szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: od 5 maja 2016 r. do 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu    – 3 629 983,76 zł
Dofinansowanie z EFRR        – 2 930 933,89 zł
Wkład własny                       –    699 049,87 zł

      Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym przez absolwentów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Polepszanie oferty szkół, zapewni absolwentom zdobycie umiejętności dopasowanych do aktualnych wymagań pracodawców i zwiększy szanse na szybkie wejście na regionalny rynek pracy. W ramach projektu planowane jest poddanie remontowi 5 obiektów warsztatów szkolnych, zakup 136 szt. wyposażenia, a wsparciem zostanie objętych 507 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników powstałej zmodernizowanej i wyremontowanej infrastruktury szkolnej wynosi 517 osób.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu na lata 2018 – 2020 przewiduje wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych oraz wyposażenie warsztatów szkolnych w następujących szkołach:

1.    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:
•    Remont budynku warsztatów. – 2018 rok
•    Zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: tj. 3 frezarki, 2 tokarki, frezarka CNC, dłutownica, piec hartowniczy, zgrzewarka, przecinarka taśmowa, 5 stołów spawalniczych oraz wyciąg spawalniczy – 2018/2019 rok
•    Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania: tj. 20 zestawów komputerowych, projektor z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne A3, oprogramowanie CAD/CAM/CNC oraz zestaw podręczników – 2020 rok

2.    Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:
•    Modernizacja pracowni szkolnej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – 2018 rok
•    Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – 2018 rok
•    Zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: tj. 6 rusztowań przejezdnych oraz 6 przecinarek do płytek – 2018 rok

3.    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju:
•    Rozbudowa, przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania garażu wielostanowiskowego z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego – 2019 rok
•    Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej kotłowni  ze składem opału z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – 2019 rok
•    Zakup wyposażenia warsztatów szkolnych: 10 stanowisk demonstracyjnych układów pojazdu, 2 silniki na stojakach obrotowych, 4 samochody osobowe, 6 podnośników, 2 oscyloskopy, diagnoskop, 7 szafek z narzędziami, szarpak, urządzenie do pomiaru geometrii 3D, 2 testery akumulatorów oraz sprężarka – 2019/2020 rok
•    Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem: skaner 3D oraz Drukarka 3D – 2020 rok
 

www.mapadotacji.gov.pl