...
Loga Fundusze Europejskie

XL sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 15 czerwca, 2022

Uprzejmie zapraszamy na XL sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Informacja z zakresu działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2021 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Arion Szpitale Sp. z o .o w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju).
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Biłgorajskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
18. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji dostępna >>TUTAJ<<