...
Loga Fundusze Europejskie

XXI Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 28 września, 2020

     XXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94 . Porządek obrad.

     XXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja z działalności Arion Szpitale spółka z o.o. w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok.
5.    Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9.    Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
10.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad.