...
Loga Fundusze Europejskie

XXIV Sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 16 grudnia, 2020

       XXIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, porządek obrad:

XXIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju  ul. Kościuszki 94, porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Zamościu na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Leżajsku na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Biłgoraj na obszarach powiatu biłgorajskiego za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2021 rok).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.