...
Loga Fundusze Europejskie

XXVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 20 grudnia, 2016

konkurs1W piątek, 9 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, 63 uczniów ze szkół z terenu powiatu biłgorajskiego uczestniczyło w XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych naszego powiatu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem.

Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Wójta Gminy Biłgoraj. Współorganizatorami konkursu byli Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju i Filia Biblioteczna w Dereźni.

Zmagania konkursowe przebiegały w trzech kategoriach: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych to uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II.

konk2

 

W kategorii gimnazjów rywalizowali przedstawiciele Gimnazjum nr 3 w Biłgoraju, Gimnazjum nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Biłgoraju, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Gimnazjum w Dąbrowicy, Hedwiżynie, Gromadzie i Dereźni.

Szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z SP nr 1 im. Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, SP im. św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych, Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, SP im. Jana Pawła II w Księżpolu, SP w Korczowie i Dereźni.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej, drużynowej wszyscy uczestnicy rozwiązywali test opracowany przez Piotra Kiełbasę, członka Oddziału PTTK w Biłgoraju i nauczyciela w SP nr 1 w Biłgoraju.

konk3

 

Komisja konkursowa wyłoniła w każdej kategorii zespoły uczniowskie z najwyższą liczbą punktów.

Zwycięzcami w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostali przedstawiciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, Patrycja Sprysak, Klaudia Mazgal, Klaudia Mucha (opiekun Kinga Birut-Solak); II miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju: Weronika Chuda, Dominika Dec i Dominika Derewlak (opiekun Beata Pieczonka); III miejsce zajęła drużyna w składzie Małgorzata Maciocha, Angelika Rak, Karolina Kornik z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ (opiekun Mirosław Obszański).

W kategorii uczniów gimnazjum I miejsce zajął zespół Gimnazjum w Dereźni: Zuzanna Niemiec, Zuzanna Kimak i Szymon Łubiarz (opiekun Małgorzata Palikot); miejsce II zajęły uczennice z Gimnazjum w Gromadzie: Magdalena Małysz, Aleksandra Raduj, Katarzyna Rapa (opiekun Danuta Kutryn); III miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju w składzie Magdalena Sokołowska, Marcin Żmijan, Przemysław Jachosz (opiekun Danuta Kutryn).

konk4

 

W kategorii uczniów szkoły podstawowej zwyciężyła drużyna w składzie Julia Bielak, Liliana Kapka, Mateusz Obszański z SP w Dereźni (opiekun Małgorzata Palikot); II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu – Kinga Kaziród, Dominika Winnicka, Paweł Pędziwiatr (opiekun Tomasz Żuk); III miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Korczowie – Katarzyna Dyndał, Aleksandra Solak i Arkadiusz Cios (opiekun Dorota Lisiecka).

Uczniowie podczas konkursu mogli pogłębić swoją wiedzę, gdyż podczas przerwy pomiędzy etapami Dominik Róg z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju przedstawił prezentację pt. „Życie obozowe partyzantów na Ziemi Biłgorajskiej”.

W kolejnej części rywalizacji uczestniczyli uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbą punktów w etapie pisemnym. Ta część zmagań konkursowych prowadzona przez Andrzeja Czacharowskiego, wiceprezesa Oddziału PTTK w Biłgoraju i Piotra Kiełbasę polegała na rozpoznawaniu miejsc i obiektów pamięci narodowej w Powiecie Biłgorajskim.

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przypadło Agnieszce Okoń, uczennicy RCEZ w Biłgoraju. Miejsce II zajęła uczennica LO im. ONZ w Biłgoraju – Angelika Rak, miejsce III Patrycja Spysak z KLO w Biłgoraju, IV – Małgorzata Maciocha (LO im. ONZ), V – Kinga Rarata (ZSBiO) i Dominika Dec (ZSZiO).

W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężyła Magdalena Małysz z Gimnazjum w Gromadzie, II miejsce zajęła Zuzanna Kimak, III – Zuzanna Niemiec, uczennice Gimnazjum w Dereźni, IV miejsce zajął Marcin Żmijan (Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju), miejsce V – Karolina Rak (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu).

I miejsce w II etapie konkursu w kategorii szkoły podstawowej zajęła Aleksandra Solak ze SP w Korczowie, II – Julia Bielak, III – Mateusz Obszański, uczniowie SP w Dereźni, IV – Paweł Pędziwiatr, V – Kinga Kaziród (uczniowie SP w Księżpolu).

Nagrody książkowe zwycięzcom, pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla nauczycieli wręczali Celina Skromak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Zofia Bielak dyrektor ZSPiG im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni, Jarosław Lipiec Etatowy Członek Zarządu Powiatu i Andrzej Czacharowski wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat swojego regionu, posiadają duże wiadomości z geografii, historii, przyrody, zabytków, tradycji i zasłużonych postaci Ziemi Biłgorajskiej.

Organizatorzy składają podziękowania opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych, a sponsorom i współorganizatorom za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu.

Małgorzata Palikot