...
Loga Fundusze Europejskie

XXXI Sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 18 września, 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.