...
Loga Fundusze Europejskie

XXXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 września, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godzine 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Biłgoraj na obszarach powiatu biłgorajskiego za rok 2020.
5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Zamościu na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2020.
6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Leżajsku na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2020.
7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim na obszarze powiatu biłgorajskiego za rok 2020.
8. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Biłgorajski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości (dot. najmu lokali nr: 102, 103 i 104,  położonych na I piętrze w budynku przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości (dot. najmu lokali nr: 9, 10 i 11, położonych na parterze w budynku przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju).
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.