...
Loga Fundusze Europejskie

XXXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 18 listopada, 2021

Uprzejmie zapraszamy na XXXIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
5. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Biłgorajskiego za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Biłgorajskiego, ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Transmisja dostępna >>TUTAJ<<