...
Loga Fundusze Europejskie

XXXIV sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 28 marca, 2014

herb powiatu27 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się XXXIV sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, której przewodniczył Mirosław Późniak. Uczestniczyli w niej radni, członkowie Zarządu Powiatu oraz kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek podległych. Wśród gości obecni byli m. in. poseł Piotr Szeliga i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Michoński.

Po uroczystym otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawieniu i przyjęciu przez radnych porządku obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów. Radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji.

Podczas zadawania pytań i interpelacji radny Michał Furlepa pytał m. in. o plany ew. wzrostu płac pracowników administracyjno – gospodarczych placówek oświatowych podległych Powiatowi Biłgorajskiemu, planach inwestycji w basen i autodrom. Chciał także wiedzieć, czemu planowane w projekcie budowy trasy rowerowe w Polsce Wschodniej nie biegną przez Biłgoraj i czy w biłgorajskim szpitalu są jakieś kontrole związane z udzielaniem świadczeń. Radny Stanisław Lewandowski prosił o informacje na jakim etapie jest podpisywanie umów z samorządami gminnymi na inwestycje i remonty drogowe, zaś Zdzisław Hułas poprosił o informacje na temat oszczędności pozimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz ew. możliwości remontu ulicy Motorowej i drogi Aleksandrów – Józefów.

Na wszystkie interpelacje odpowiedzieli w punkcie dziesiątym porządku obrad Marian Tokarski – Starosta Biłgorajski, Maria Góralska – dyrektor ZDP i Piotr Krawiec – dyrektor Arion Szpitale ZOZ w Biłgoraju.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w 2013 roku omówiła Lucyna Kozak z Powiatowego urzędu Pracy, zaś o roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Biłgorajskiego w 2013 roku przedstawił Andrzej Żychowski – kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Teresa Jonik omówiła założenia uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2014, a Skarbnik Powiatu Grzegorz Płecha zmieniany uchwały budżetowej na 2014 rok. Radni otrzymali także na piśmie informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.