...
Loga Fundusze Europejskie

XXXVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 6 kwietnia, 2022

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad >KLIKNIJ<