...
Loga Fundusze Europejskie

XXXVIII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju za nami

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 23 czerwca, 2014

herb powiatu18 czerwca br. w Biłgoraju odbyła się XXXVIII sesję IV kadencji Rady Powiatu, której przewodniczył Mirosław Późniak. Obecni byli radni, członkowie Zarządu Powiatu oraz kierownicy jednostek podległych Starostwu Powiatowemu i zaproszeni goście.

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej, XXXVII sesji radni mogli zadawać interpelacje. Dotyczyły one głownie kwestii dróg oraz Autodromu. W tym punkcie głos zabrali radni Ryszard Korniak i Michał Furlepa. O kwestie związane z budową kompleksu boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju pytał Mirosław Późniak.

W kolejnych punktach radni zapoznali się z informacjami o działalności DPS w Teodorówce w 2013 r., o działalności DPS dla Kombatantów w Biłgoraju za 2013 r. oraz ze sprawozdaniami z działalności PCPR w Biłgoraju za 2013 r. i sprawozdaniem z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za 2013 r. oraz z działalności OIK w Biłgoraju za rok ubiegły.

Podczas głosowań podjęto także uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Biłgoraju oraz nadano statut Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowego Muzeum za 2013 rok. Dokonano także zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, które omówił Skarbnik Powiatu.

Radni wyrazili także zgodę na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Luchowie Górnym, Biszczy i Goraju. Jednymi z ostatnich punktów sesji były odpowiedzi na interpelacje radnych oraz informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.