...
Loga Fundusze Europejskie

Z dotacją po innowacje – startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 6 czerwca, 2022

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w Programie Polska Wschodnia. Warunki konkursu znacznie uproszczono. Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki – po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu  lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego. Co ważne, innowacja nie musi oznaczać wymyślania produktu „od początku”. Często wystarczy znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących materiałów czy technologii. Innowacje są dostępne dla każdej firmy. Dzięki dotacji przedsiębiorcy mogą sfinansować każdy z etapów inwestycji – począwszy od analizy rynku, poprzez zakup licencji, prace dostosowawcze, aż po nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń. „Wdrażanie innowacji przez MŚP” to jedno z najpopularniejszych działań w ofercie dla przedsiębiorców Programu Polska Wschodnia. Na inwestycje w tym obszarze firmy pozyskały do tej pory łącznie ponad 750 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Będzie mniej wymogów w części oceny dotyczącej przynależności firmy do powiązania kooperacyjnego. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał dołączyć do wniosku mniej dokumentów. Podobne uproszczenie dotyczy dokumentacji potwierdzającej możliwość pozyskania przez firmę ewentualnej pożyczki. Niezbędne dokumenty będą wymagane dopiero na późniejszym etapie – przy zawieraniu umowy o dofinansowanie, a nie jak dotychczas, na etapie oceny wniosku. Wszystko po to, aby wnioski można było ocenić możliwie jak najszybciej.

Aby firmy zdążyły zrealizować projekty w wymaganym czasie – tj. do 31 grudnia 2023 roku – muszą je dopracować już na etapie zgłoszenia na konkurs. W praktyce oznacza to, że do wniosku o dotację przedsiębiorca musi dołączyć pozyskane już wcześniej pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu.

Co ważne – nie będzie możliwości poprawiania wniosku w trakcie oceny. To pozwoli przyspieszyć wybór projektów do dofinansowania.

Ze względu na krótki okres, w jakim inwestycje muszą zostać rozliczone zmniejszono maksymalną kwotę dotacji z 20 mln zł do 10 mln zł.  Projekty tej skali mają bowiem realną szansę na pełną realizację do 31 grudnia 2023 r.

Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki – po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.