...
Loga Fundusze Europejskie

Zajęcia dla absolwentów szkół specjalnych

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 kwietnia, 2021

Od września 2020 roku czyli już trzeci rok szkolny, realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju, program „Rehabilitacja 25 plus”. Projektowe działania przeznaczone są dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego. -W bieżącym roku szkolnym w programie uczestniczy osiem osób. Są objęci wsparciem psychologicznym, rozwijającym umiejętności w zakresie terapii zajęciowej oraz zajęciami sportowymi. Biorą udział w zajęciach  usprawniających we wszystkich sferach funkcjonowania psychoedukacyjnego – informuje Marzena Kopacz, dyrektor ZSS w Biłgoraju.

zss 1

Budżet programu pozwala na zakup wyposażenia w pomoce potrzebne podczas codziennych zajęć. -W bieżącym roku szkolnym szkoła kupiła suchy basen z kolorowymi piłeczkami i światłowody fluorescencyjne. Pomoce służą do stymulacji ruchowej i wzrokowej, pozwolą na wielozmysłowe poznawanie najbliższego otoczenia. W najbliższym czasie zakupiony zostanie również monitor multimedialny – dodaje dyrektor Kopacz. Program jest w całości finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość projektu to 175 tys. zł i do tej pory skorzystało z niego 12 osób.

zss 2

Zespół Szkół Specjalnych jest publiczną placówką kształcenia specjalnego, dla której organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Szkoła działa od 20 lat, a jej oferta edukacje obejmuje kształcenie na poziomie szkoły podstawowej specjalnej, szkoły przysposabiającej do pracy. Organizowane są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie korzystają szeregu zajęć specjalistycznych: logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapii, dogoterapii i alpakoterapii. Prowadzone są również zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej, trening umiejętności społecznych (TUS), trening słuchowy Johansena. Misją szkoły jest przygotowanie uczniów i wychowanków do samodzielności i aktywności, uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby.