...
Loga Fundusze Europejskie

Zakres nadzoru Członków Zarządu Powiatu

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 3 grudnia, 2014

Zakres nadzoru Starosty Biłgorajskiego, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu powiatu nad Wydziałami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i Powiatowymi Jednostkami Organizacyjnymi.

Starosta Biłgorajski: Sekretarz Powiatu (Biuro Rady Powiatu), Skarbnik Powiatu, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, rzecznik Prasowy, Zespół Radców Prawnych, Wydział Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Wicestarosta Biłgorajski: Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo – wychowawcze.

Etatowy Członek Zarządu: Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju (w tym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, DPS dla Kombatantów w Biłgoraju, DPS w Teodorówce.