...
Loga Fundusze Europejskie

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 28 listopada, 2017

WFOSigwWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Całkowita wartość zadania: 169 934,28 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Lublinie: 84 967,28 PLN

log