...
Loga Fundusze Europejskie

Zapraszamy do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Tarnogrodzie

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 30 stycznia, 2018

Do ośrodka mogą zostać przyjęte osoby, które:

Były hospitalizowane w ciągu 12 ostatnich miesięcy i w ocenie skalą poziomu samodzielności |(skala Barthel) otrzymały 40-65 punktów, mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymagający wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W ramach DDOM jest prowadzona rehabilitacja, terapia zajęciowa, dodatkowe zajęcia pomiędzy udzielanymi świadczeniami, wyżywienie, opieka pielęgniarska, lekarska oraz psychologiczna. Są prowadzone zajęcia edukacyjne.   

Ponadto organizujemy dni tematyczne np. dzień pieczonego ziemniaka, święto rodzin, dzień włoski oraz spotkania edukacyjne np. z policjantem.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Pobyt w DDOM jest całkowicie bezpłatny. Ponadto zapewniamy bezpłatny transport z Biłgoraja do ośrodka oraz powrotny.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej szpitala w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnogrodzie lub placówce albo pod numerami telefonów: 84 6897105 w. 442.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.