...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na LVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 23 listopada, 2023

Uprzejmie zapraszam na LVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Biłgorajskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
  Biłgorajskiego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego
  z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<