...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na na LVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 26 października, 2023

Uprzejmie zapraszamy na LVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2023r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Ocena działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<