...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na na LX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 7 marca, 2024

Uprzejmie zapraszam na LX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 16 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie biłgorajskim według stanu na koniec 2023 roku.
 5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontu dróg powiatowych w rok 2023 oraz aktualnego ich stanu.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<