...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 24 października, 2016

Zapraszamy na XXIV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 24 października 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Analiza sytuacji w rolnictwie w Powiecie Biłgorajskim w 2016 roku.
 6. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji „Projektu” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Józefów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.