...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 5 stycznia, 2017

Zapraszamy na XXVII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 10 stycznia 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Biłgorajskiego.

6.Zgłoszenie kandydatów na funkcję Starosty Biłgorajskiego.

7.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

8.Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Starosty Biłgorajskiego.

9.Wybór Starosty Biłgorajskiego.

10.Zgłoszenie kandydatów na funkcję członków Zarządu Powiatu.

11.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

12.Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru członków Zarządu Powiatu.

13.Wybór członków Zarządu Powiatu.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

15.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

16.Wnioski i oświadczenia Radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie obrad.