...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 27 stycznia, 2017

Zapraszamy na XXVIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 2 lutego 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju w 2016 roku.

6.Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2017 rok.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju.

12.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Biłgorajskiego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Józefów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

17.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

18.Wnioski i oświadczenia Radnych.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.