...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 22 lutego, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszamy na V sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie za rok 2018 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju w 2018 roku.
 8. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Biłgorajski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

  Transmisja na żywo dostępna będzie pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ypp4qLBuWyw