...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 8 lutego, 2016

Zapraszamy na XVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Zapoznanie Radnych z wnioskiem o odwołanie Pana Mariana Tokarskiego z funkcji Starosty Biłgorajskiego.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

8.Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad.