...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 18 kwietnia, 2016

Zapraszamy na XVIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski – wykład ks. bp prof. dr hab. Jana Śrutwy.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Przedstawienie przez Dyrektorów informacji o podejmowanych działaniach promocyjnych przez szkoły w zakresie naboru.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za rok 2015.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za rok 2015.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Biłgorajskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.