...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 21 czerwca, 2016

Zapraszamy na XX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego w Biłgoraju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biszcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goraj.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.