...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 23 listopada, 2015

Zapraszamy na XIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

6.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego z elementami gospodarki opadami w tym odpadami azbestowymi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2015.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn. „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli ich pobrania i wykorzystania.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

13.Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad.