...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 20 lutego, 2015

Zapraszamy na IV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim.
 6. Sprawozdanie z działalności ARION Szpitale Sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju w 2014 roku.
 7. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Biłgorajskiego w 2014 roku.
 8. Sprawozdanie za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
 9. Informacja dotycząca Zakładu PREFABET w Długim Kącie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.