...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XLI sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 24 października, 2014

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie 2013 roku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Powiatu poprzedzona będzie Mszą świętą, która zostanie odprawiona w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju o godz. 7:00.

Mirosław Późniak
Przewodniczący rady Powiatu