...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XLIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 16 września, 2022

Uprzejmie zapraszamy na XLIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.
5. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Biłgorajski oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Ministra Klimatu i Środowiska zadania
z zakresu oświaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<