...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XLVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 10 grudnia, 2022

Zaproszenie na XLVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku, o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Biłgorajskim na lata 2023 – 2025.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<