...
Loga Fundusze Europejskie

ZAPROSZENIE NA XLVII SESJĘ VI KADENCJI RADY POWIATU W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 26 stycznia, 2023

XLVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2022 r.
5. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Powiatu w Biłgoraju za 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2023 rok).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Biłgoraj zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Biłgoraja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2024 i 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Starosty Biłgorajskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji >>KLIKNIJ<<