...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXXII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju (AKTUALIZACJA)

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 20 października, 2021

Uprzejmie zapraszamy na XXXII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu biłgorajskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.