...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 10 grudnia, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Arion Szpitale spółka z o.o. w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2022 rok).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Biłgorajskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Tranmisja dostępna będzie >>TUTAJ<<