...
Loga Fundusze Europejskie

Zaprszamy na XLI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 14 lipca, 2022

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ulica Tadeusza Kościuszki 94 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu biłgorajskiego w 2021 r.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
6. Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
za 2021 rok.
7. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju za rok 2021.
8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji dostępna będzie >>TUTAJ<<