...
Loga Fundusze Europejskie

Zarząd Powiatu podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych z RFRD

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 16 marca, 2022

Członkowie Zarządu Powiatu Biłgorajskiego podpisali dwie umowy w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych, współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość obu zdań opiewa na kwotę blisko 16,5 mln zł. Chodzi o ulice Polną i Graniczą w Biłgoraju oraz drogę powiatową Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol. Umowy podpisane zostały z Wojewodą Lubelskim.

podpisanie umow rfrd 1
Łącznie za kwotę około 16,5 mln zł wyremontowanych ma być ponad 6,7 km dróg powiatowych. Jeśli chodzi o Biłgoraj, to podpisana umowa obejmuje remont i modernizację dróg nr 2930L – ul. Graniczna i nr 2994L – ul. Polna. -Realizacja zadań zaplanowana jest na lata 2022 – 2023, a całkowita planowana wartość inwestycji to ponad 12,2 mln zł. Środki własne w remont tych dróg wniosą samorząd powiatu biłgorajskiego oraz samorząd miasta Biłgoraja i gminy Biłgoraj. Przy czym udział samorządu powiatowego w obu inwestycjach wynosił będzie 25% wartości zadania. Wysokość dofinansowania z RFRD stanowi 60% wartości inwestycji czyli około 7,3 mln zł – informuje Jan Małysza, członek Zarządu Powiatu.

 ulice polna graniczna
Jeśli chodzi o ulicę Graniczną, to inwestycja realizowana będzie na odcinku ponad 2,2 km. Prace zakończyć mają się jeszcze w tym roku. -Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni do wymaganych parametrów, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie krytego kanału dla poprawy odwodnienia ulicy, renowacja rowów oraz remont mostu na rzece Biała Łada w tym zmiana podkładu na żelbetonowy o nawierzchni bitumicznej, przebudowa zjazdów istniejących i oznakowanie krawędziowe. Remont w ulicy Polnej prowadzony będzie na odcinku ponad 1,6 km i rozpocznie się w 2023 roku. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym o szerokości 2,5 m na całym odcinku, dojścia do przystanków, drenaż, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także nowa organizacja ruchu – wyjaśnia członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny.

droga tereszpol sochy
Także 60% kosztów, wartej ponad 4,2 mln zł inwestycji w drogę powiatowa Nr 2947L (Zwierzyniec – Tereszpol) sfinansuje Rządy Fundusz Rozwoju Dróg. Chodzi o blisko 3 km odcinek  od Tereszpola przez Szozdy do Soch (do granicy powiatu). -Całość trasy to 8 km. Z jednej strony łączy się ona z drogą wojewódzką Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zamość – Szczebrzeszyn oraz z drogą powiatową Nr 2919L Gorajec – Tarnowola. Łączy ze sobą dwie gminy Tereszpol i Zwierzyniec. Jest najkrótsza trasa do zbiorników wodnych „Echo”, droga prowadzi przez otulinę Roztocza i RPN, przejeżdżają tędy turyści z całej Polski. Drga stanowi także alternatywny przejazd w przypadku zablokowania drogi wojewódzkiej Nr 858 – mówi wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala. Inwestycja ma zakończyć się w październiku 2022 roku.

podpisanie umow rfrd 2
Na drodze powiatowej Nr 2947L powstanie nowa nawierzchnia wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,5 m, przy szkole powstanie chodnik dwustronny, a na pozostałej długości chodnik jednostronny. Wykonane zostaną trzy przejścia dla pieszych (1 szkolne i 2 zwykłe) każde o szerokości 4 m.

-Inwestycje, na które podpisaliśmy już umowy świadczą o tym, że można ponad partyjnie, dla dobra mieszkańców realizować ważne inicjatywy – inwestycje. Wspólnie z samorządami gminnymi realizujemy te zdania a które czekali mieszkańcy i które są istotne z punktu widzenia rozwoju powiatu biłgorajskiego – dodaje Andrzej Łagożny.