...
Loga Fundusze Europejskie

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Aleksandrów, Łukowa, Księżpol

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 1 lipca, 2019

Zarządzenie Nr 51 Starosty Biłgorajskiego z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Aleksandrów, Łukowa, Księżpol.

Na podstawie art. 22. ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, Biłgoraj, Zwierzyniec zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wyłożone do publicznego wglądu w okresie od dnia 20 marca 2019 roku do 20 maja 2019 roku, opracowane dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych miejscowości:

 1.  ALEKSANDRÓW PIERWSZY –  powierzchnia operatowa 765,0712 ha
 2. ALEKSANDRÓW DRUGI       – powierzchnia operatowa 341,6015 ha
 3. ALEKSANDRÓW TRZECI – powierzchnia operatowa 238,9500 ha
 4. ALEKSANDRÓW CZWARTY – powierzchnia operatowa 410,2860 ha
 5. MARGOLE – powierzchnia operatowa 139,4641 ha
 6. SIGŁA – powierzchnia operatowa 3,9799 ha
 7. BORKI – powierzchnia operatowa 7,9453 ha
 8. KORCHÓW – powierzchnia operatowa 59,3198 ha
 9. KSIĘŻPOL – powierzchnia operatowa 24,5199 ha
 10. MARKOWICZE – powierzchnia operatowa 33,6232 ha
 11. LIPOWIEC DUŻY – powierzchnia operatowa 606,7578 ha
 12. MAJDAN NOWY – powierzchnia operatowa 447,6328 ha
 13. PRZYMIARKI – powierzchnia operatowa 0,86 ha
 14. RAKÓWKA – powierzchnia operatowa 43,74 ha
 15. ROGALE – powierzchnia operatowa 6,32 ha
 16. KRÓLE – powierzchnia operatowa 115,8835 ha
 17. LIPOWIEC MAŁY – powierzchnia operatowa 476,5556 ha
 18. MAJDAN STARY – powierzchnia operatowa 231,2484 ha
 19. ZANIE – powierzchnia operatowa 22,4237 ha
 20. ZAWADKA – powierzchnia operatowa 18,91 ha
 21. ZYNIE – powierzchnia operatowa 211,3856 ha
 22. BOROWIEC – powierzchnia operatowa 250,4278 ha
 23. ŁUKOWA– powierzchnia operatowa 130,8123 ha
 24. OSUCHY – powierzchnia operatowa 1745,9530 ha
 25. PISKLAKI – powierzchnia operatowa 34,6035 ha
 26. KOLONIA SZARAJÓWKA – powierzchnia operatowa 2,69 ha
 27. SZOSTAKI – powierzchnia operatowa 123,2082 ha
 28. CHMIELEK II – powierzchnia operatowa 15,3884 ha

obowiązujące w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2029 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia i nadzór nad przestrzeganiem realizacji planów powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełna treść na stronie BIP