...
Loga Fundusze Europejskie

Zdrowie online — co możesz załatwić

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 1 kwietnia, 2020
Skonsultuj się z lekarzem przez telefon, odbierz e-receptę, uzyskaj dostęp do informacji medycznych dziecka lub osoby, której jesteś opiekunem. Przebywasz z dala od swoich rodziców, gdyż nie chcesz ich dodatkowo narażać? Być może zastanawiacie się, jak otrzymać receptę na leki, które Twoja mama stale bierze, tak, by nie musiała iść do przychodni?

Skonsultuj się z lekarzem przez telefon, odbierz e-receptę, uzyskaj dostęp do informacji medycznych dziecka lub osoby, której jesteś opiekunem. Przebywasz z dala od swoich rodziców, gdyż nie chcesz ich dodatkowo narażać? Być może zastanawiacie się, jak otrzymać receptę na leki, które Twoja mama stale bierze, tak, by nie musiała iść do przychodni?

Skorzystaj z teleporady

Wiele przychodni wprowadziło teleporady medyczne, dzięki którym konsultację z lekarzem można przeprowadzić telefonicznie lub przez Internet. Jeśli Twoja przychodnia nie oferuje takiej usługi, możesz skontaktować się z inną.

Przejdź do listy przychodni, które udzielają teleporad

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać m.in.:

– zalecenia
– e-zwolnienie
– e-receptę
– poradę dotyczącą bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz też wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli np. obecna nie udziela teleporad.

Odbierz e-receptę

Podczas konsultacji lekarz, o ile zajdzie taka potrzeba, wystawi e-receptę. Jeżeli korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta, dostaniesz ją w postaci SMS-a na Twój numer telefonu lub w PDF-u na Twój adres e-mail.

A co jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta i do tej pory otrzymywałeś wydruk papierowy e-recepty? Z uwagi na stan epidemii, lekarz może podać Ci przez telefon czterocyfrowy kod e-recepty wraz z informacją o przepisanych lekach oraz ich dawkowaniu. Kod e-recepty możesz przekazać osobie bliskiej, która wykupi Ci leki. W aptece oprócz kodu należy podać numer PESEL pacjenta.

E-recepta będzie dostępna na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta od razu po jej wystawieniu.

Jeśli osoba bliska, np. rodzic, upoważnił Cię do swojego Internetowego Konta Pacjenta i masz włączone powiadomienia o wystawionych receptach dla osób bliskich (pełnomocników), to e-recepta przyjdzie od razu do Ciebie w postaci SMS-a na Twój numer telefonu lub w pliku  PDF na Twój adres e-mail.

E-receptę można otrzymać na dowolny, także starszy, model telefonu. Niepotrzebny do tego jest smartfon.

Teraz możesz osobie bliskiej wykupić leki i zostawić je wraz z zakupami np. pod drzwiami mieszkania.

Korzystaj z Internetowego Konta Pacjenta

Każdy obywatel ma swoje Internetowe Konto Pacjenta, wystarczy się na nie zalogować na pacjent.gov.pl. Jak to zrobić i jak pomóc w tym osobom starszym, opisujemy krok po kroku w Poradniku dla seniora. Dowiesz się z niego, jak:

– uzyskać profil zaufany, dzięki któremu nie tylko logujesz się na Internetowym Koncie Pacjenta, ale możesz również załatwić szereg spraw urzędowych przez Internet
 – zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta oraz upoważnić bliską osobę do odbierania e-recept.

Zalecamy zakładanie profilu zaufanego online bez konieczności wychodzenia z domu. To istotne szczególnie dziś, kiedy w Polsce obowiązuje stan epidemii.

Opiekuj się dzieckiem

Na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta masz dostęp  do danych medycznych Twoich dzieci do 18 roku życia, w tym e-recept. Dane dzieci widoczne są  automatycznie na koncie tego rodzica, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.

Dziecko, po ukończeniu 16 lat, ma możliwość wglądu w swoje konto, ale nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie swojego zdrowia.

Jeśli nie widzisz danych dziecka w zakładce „Dzieci” na Internetowym Koncie Pacjenta, to prawdopodobnie na Twoim koncie w ZUS nie jest ono przypisane do ubezpieczenia społecznego. Być może ubezpiecza je drugi z rodziców. W takim przypadku:

    – sprawdź, czy dziecko widnieje w systemie PUE ZUS.

Przejdź do systemu PUE ZUS

    – Zaloguj się na swoje konto PUE za pomocą profilu zaufanego. Wybierając zakładkę „Ubezpieczony” (w  prawym górnym rogu), a następnie z lewego menu „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym”. Jeśli nie znajdziesz tam danych dzieci, musisz to wyjaśnić z pracodawcą
    – jeżeli dzieci widnieją na koncie PUE ZUS, skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Znajdź oddział wojewódzki NFZ

Korzystaj z możliwości konta osoby, którą się opiekujesz

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, np. dorosłego dziecka z niepełnosprawnością, możesz złożyć wniosek o dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta.

Aby uzyskać szablon wniosku, wyślij e-mail na adres: ikp-pomoc@csioz.gov.pl.

Wniosek musi zawierać:

    – dane wnioskodawcy: imię i nazwisko oraz numer PESEL
    – wskazanie sposobu, w jaki go wyślesz (ePUAP, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna)
    – imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby ubezwłasnowolnionej
    – informację, jakie dokumenty poświadczają ubezwłasnowolnienie
    – oświadczenie o prawie do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej
    – podpis wnioskodawcy. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis profilem zaufanym (sprawdź, jak to zrobić) albo podpis osobisty znajdujący się na dowodach osobistych wydawanych od marca 2019 r.

Załączasz:

    – kopie dokumentów potwierdzających prawo do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, a zwłaszcza:
    – odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla ubezwłasnowolnionego całkowicie
    – odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
    – oświadczenie o zgodności kopii z oryginałem („Niniejszym oświadczam, że załączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z oryginałami”).

Gotowy wniosek możesz złożyć poprzez:

– pocztę e-mail — na adres kancelaria@csioz.gov.pl. Ze względów na bezpieczeństwo danych osobowych zalecamy, by zapisać wniosek wraz z kompletem dokumentów i  podpisów w jednym folderze, zabezpieczonym hasłem, które przekażesz osobno. Jak to zrobić: Utwórz folder z dokumentami. Do szyfrowania potrzebujesz programu, np. np. 7-Zip bądź WinRar. Jeśli masz któryś z nich, klikasz prawym przyciskiem myszy na folder i wybierasz opcję „Dodaj do archiwum”. W 7-Zip wybierasz „Szyfrowanie”, a potem „Wprowadź hasło”, wpisujesz je i zatwierdzasz. W WinRar klikasz w zakładkę „Zaawansowane”, a następnie w przycisk „Wprowadź hasło”. 
–  ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
– listownie do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia — ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa
– osobiście w siedzibie CSIOZ (będzie to możliwe dopiero po odwołaniu stanu epidemii).
     

Podstawa prawna

    Art. 192 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373)
    Art. 7b ust. 2 oraz 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 408)

źródło : https://pacjent.gov.pl/e-recepta/zdrowie-online-co-mozesz-zalatwic