...
Loga Fundusze Europejskie

Zima 2012/2013

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 31 października, 2012
zima2-m
 
Trwa akcja Zarządu Dróg Powiatowych pod hasłem „Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013”. Zimowym utrzymaniem objęto łącznie 600 km dróg i ulic powiatowych, w tym 67,8 km odcinków do posypywania mieszanką piaskowo-solną w celu likwidacji gołoledzi. Plan Zimowego Utrzymania Dróg na sezon zimowy 2012/2013 został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju 23 października 2012r.

 

Akcja zimowa, czynna w IV standardzie, będzie prowadzona w pierwszej kolejności na 11,6 km odcinkach dróg tj. w miejscach niebezpiecznych. Akcja odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach objętych V i VI standardem będzie prowadzona sukcesywnie w miarę posiadanego sprzętu i środków finansowych. Przy dużych opadach śniegu i niskich temperaturach należy liczyć się z tym, że na wielu odcinkach prostych, płaskich i zalesionych jazda będzie odbywać się po ubitym śniegu. Dojścia do przejść dla pieszych w miarę potrzeb będą odśnieżane ręcznie przez pracowników obwodów drogowych. Usuwanie śniegu i lodu z chodników należy do właścicieli przyległych nieruchomości zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.Nr 236 z 2005r. poz.2008 ze zm.) – wyjaśnia Maria Góralska p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.
W sierpniu i wrześniu zostały przeprowadzone przetargi nieograniczone na dostawę soli, piasku oraz nośników piaskarek i pługów odśnieżnych. Do zimowego utrzymania dróg wykorzystana będzie mieszanka piaskowo – solna:  o 40% zawartości soli – 1100 ton, o 20% zawartości soli – 1800 ton. W akcji użytkowane będą następujące jednostki sprzętowe:
Obwód drogowy nr 1 w Biłgoraju – 3 firmy: 6 jednostek sprzętowych + 4 jednostki własne;
Obwód drogowy nr 2 w Tarnogrodzie – 5 firm: 9 jednostek sprzętowych + 1 jednostka własna;
Obwód drogowy nr 3 w Teodorówce – 2 firmy – 7 jednostek sprzętowych + 1 jednostka własna.
Informację o sytuacji na drogach powiatowych w okresie zimowym uzyskać można pod numerami telefonów:
–         OD Nr 1 Biłgoraj – 084 686 70 78, 084 686 70 79
–         OD Nr 2 Tarnogród – 084 689 82 51
–         OD Nr 3 Teodorówka – 084 685 70 31.
Uprzejmie informujemy, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.