...
Loga Fundusze Europejskie

Zostań Lokalnym Bohaterem. Zostaw Swój 1% w naszym Powiecie

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 20 lutego, 2014

jeden procent podatkuStarosta Biłgorajski zaprasza wszystkich do wsparcia zainicjowanej przez Samorząd Powiatowy akcji „Zostaw Swój 1% w Powiecie Biłgorajskim”. Jak przekonuje Marian Tokarski, wspierając swym 1% miejscowe organizacje każdy zostaje Lokalnym Bohaterem.

Jak przekonują władze Powiatu, działanie organizacji III sektora jest dostrzegana na szczeblu decyzji samorządowych. -Jako władze samorządowe doceniamy działalność organizacji pozarządowych, stąd m. in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych przez umożliwienie organizacjom pozarządowym realizację ich celów statutowych– przyznaje Marian Tokarski.

Starosta podkreśla, że czas rozliczenia się osób fizycznych z Urzędem Skarbowym, to także czas, kiedy można Organizacjom Pożytku Publicznego przekazać 1% swego podatku. -Dla nas to niewielki gest, dla Organizacji bardzo wiele, to zrealizowane dla społeczności lokalnych projekty, imprezy i wydarzenia kulturalne, to pomoc ubogim i potrzebującym, to ciekawe przedsięwzięcia turystyczne i sportowe – zaznacza Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Akcja ZOSTAW 1% PODATKU W POWIECIE BIŁGORAJSKIM zainicjowana została na spotkaniu noworocznym biłgorajskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w lutym br. Jak przekonują inicjatorzy akcji włączenie się do niej nie wymaga wielkiego poświęcenie, wystarczy rozliczając się z Urzędem Skarbowym z dochodów za 2013 rok, 1% swojego podatku przekazać na Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Zestawienie tych organizacji oraz numerów KRS dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

-Warto myśleć lokalnie, W tutejszym Urzędzie Skarbowym kwota odpisów 1% podatku kształtowała się w rok 2012 na podziemie ok 506 tys. zł, Organizacje Pożytku Publicznego z naszego Powiatu otrzymały z tego co piątą złotówkę. W roku 2013 odpis 1% w Urzędzie Skarbowym w Biłgoraju wyniósł ogółem blisko 529 tys. zł, nasze organizacje otrzymały jedynie nieco ponad 90 tys. zł – wylicza Marian Tokarski.