...
Loga Fundusze Europejskie

Zostań rodziną zastępczą

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 3 grudnia, 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej odpowiedniej opieki oraz warunków do edukacji i rozwoju. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć osoby samotne lub pozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

– mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza ta nie była im ograniczona,
– wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki posiadają,
– ich stan zdrowia pozwala na pełnienie właściwej opieki nad dzieckiem,
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.

Wszystkim kandydatom po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia udział w szkoleniu, którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka w pieczy zastępczej.

Jeśli Twój dom mógłby stać się domem dla potrzebującego dziecka, prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
ul. Bohaterów Monte Cassino 38
23 – 400 Biłgoraj
Tel. 84/686-69-49 wew. 42

rodzina zastepcza