...
Loga Fundusze Europejskie

130 tys. zł wsparcia dla jednostek OSP

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 10 marca, 2021
Powiat biłgorajski przeznaczył 130 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na Ziemi Biłgorajskiej. Wszystko odbyło się w ramach konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności. Wsparcie otrzymało 41 jednostek. Wręczenie czeków i podpisanie umów odbyło się dziś, tj. 10 marca 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Ze względu na stan pandemii koronawirusa i ograniczenia w związku z nim wprowadzone, wydarzenie podzielone zostało na kilka części, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych jednostek. Zebranych  przywitał Staroska Biłgorajski Andrzej Szarlip, który podkreślał w swym wystąpieniu rolę i wkład strażaków ochotników w bezpieczeństwo publiczne, ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia. -Jednostki OSP są wspólnie z innymi służbami państwowymi gwarantem naszego bezpieczeństwa i dotyczy to zarówno bezpieczeństwa ludzi jak i mienia. Podejmują służbę z narażeniem własnego życia i zdrowia i są do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od dnia tygodnia. Pełnią także bardzo ważną funkcję kulturową, są tym czynnikiem, który spaja spaja społeczność lokalną, nadaje rytm konkretnym działaniom. Chcemy by w tym szerokim spektrum ich działań czuli wsparcie i wdzięczność– móiwł starosta Andrzej Szarlip.

pomoc dla osp 1

W wydarzeniu uczestniczyli także Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala, Członek Zarządu Powiatu Jan Małysza  Komendant PSP w Biłgoraju Mirosław Bury oraz  Radni Rady Powiatu w Biłgoraju. -W odpowiedzi na ogłoszony program wpłynęło 45 wniosków, na ogólna kwotę prawie 300 tys. zł. Trzy oferty nie spełniały wymogów merytorycznych, a jedna opiewała na współfinansowanie zakupu samochodów na kwotę około 70 tys. zł, dlatego komisja te wnioski odrzuciła. Łącznie 41 jednostek otrzymało wsparcie w wysokości 130 tys. zł – poinformował Jan Małysza.

pomoc dla osp 2

Bezpieczeństwo i wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zestawienie:
1. OSP Smólsko Duże – Zakup węży i rozdzielacza dla OSP w Smólsku Dużym – 1 700 zł;
2. OSP Majdan Stary – Aparat Powietrzny – 3 900 zł;
3. SP Biszcza II – Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP  w Biszczy – 3 900 zł;
4. OSP Gózd Lipiński – Sprzęt ratowniczy dla OSP w Goździe Lipińskim – 4 000 zł;
5. OSP Dąbrowica – Wyposażenie i sprzęt szkoleniowy dla OSP w Dąbrowicy – 1 800 zł;
6. OSP Czernięcin – Poduchowny Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czernięcin Poduchowny – 1 400 zł;
7. OSP Nowa Wieś – Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP  w Nowej Wsi 1 100 zł;
8. OSP Turobin – Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP – 4 000 zł;
9. OSP Chłopków – Aparat Powietrzny kompletny dla OSP Chłopków – 3 900 zł;
10. OSP Lipiny Górne – Borowina – Ubrania Ochronne dla OSP w Lipinach Górnych Borowina – 3 800 zł;
11. OSP Biszcza I – Zakup zestawu lanc mgłowych dla OSP w Biszczy – 4 500 zł;
12. OSP Tarnogród – Zakup lancy gaśniczej do przewodów kominowych dla OSP KSRG Tarnogród 1 800 zł;
13. OSP Lipiny Dolne – Zakup przyczepki transportowej (samochodowej) do przewozu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 5 000 zł;
14. OSP Teodorówka – Zakup specjalistycznych ubrań do wykorzystania podczas akcji ratowniczo – gaśniczych 3 200 zł;
15. OSP Księżpol – Zakup sprzętu oraz wyposażenia dla ratowników z OSP Księżpol – 3 000 zł;
16. OSP Dereźnia – Solska Radiotelefony dla OSP w Dereźni – 2 000 zł;
17. OSP Czernięcin Główny – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  Czernięcin Główny – 1 000 zł;
18. OSP Tarnawa Duża – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tarnawie Dużej – 2 700 zł;
19. OSP Obsza – Zakup opryskiwaczy spalinowych dla OSP Obsza – 4 200 zł;
20. OSP Korchów – Zakup pompy pływającej NIAGARA dla OSP w Korchowie Pierwszym – 4 500 zł;
21. OSP Babice – Zakup ubrania specjalnego oraz butów – 2 900 zł;
22. OSP Różaniec I – Radiotelefony dla OSP w Różańcu Pierwszym 2 200 zł;
23. OSP Żurawie – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  w Żurawiu – 2 000 zł;
24. OSP Majdan – Nepryski Aparaty powietrzne dla OSP w Majdanie Nepryskim 6 000 zł
25. OSP Łukowa – Defibrylator szkoleniowy dla OSP w Łukowej – 2 000 zł;
26. OSP Załawcze – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Załawcze 2 000 zł;
27. OSP Tereszpol – Kukiełki – Zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP Tereszpol – Kukiełki – 2 900 zł;
28. OSP Hosznia – Abramowska Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 2 000 zł;
29. OSP Hosznia – Ordynacka Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego    – 2 000 zł;
30. OSP Goraj – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 5 500 zł;
31. OSP Stary – Bidaczów Zakup umundurowania ochronnego dla OSP Stary Bidaczów – 2 900 zł;
32. OSP Radzięcin – Doposażenie w środki ochrony osobistej OSP w Radzięcinie – 4 000 zł;
33. OSP Potok Górny – Ubranie specjalistyczne OSP w Potoku Górnym – 2 900 zł;
34. OSP Luchów Dolny – Zakup latarek do hełmów strażackich dla OSP Luchów Dolny – 1 000 zł;
35. OSP Tereszpol – Zaorenda – Zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP Tereszpol – Zaorenda – 2 900 zł;
36. OSP Wola Dereźniańska – Zakup i instalacja systemu selektywnego alarmowania – 3 400 zł;
37. OSP  Różaniec – Drugi Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Różaniec Drugi – 3 500 zł;
38. OSP Gromada – Zakup wyposażenia dla OSP w Gromadzie – 4 500 zł;
39. OSP Wola Różaniecka – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Różaniecka – 5 500 zł;
40. OSP Dąbrówka – Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i BHP – 4 500 zł;
41. OSP Aleksandrów- Sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Aleksandrowie Drugim – 4 000 zł.

Razem: 130 000 zł.