...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 28 września, 2015

herbmalyp

 

Zapraszamy na XI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 1 października 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 6. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” (dot. zadania na terenie Gminy Potok Górny).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” (dot. zadania na terenie Miasta Biłgoraj).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.