...
Loga Fundusze Europejskie

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 2 września, 2018

porozumienia sierpniowe 1
Uroczystości związane z Dniem Solidarności i Wolności z udziałem Starosty Biłgorajskiego Kazimierza Pateraka odbyły się 31 sierpnia 2018 roku w Biłgoraju. Zorganizował je miejscowy oddział NSZZ „Solidarność” i środowiska prawicowe Ziemi Biłgorajskiej. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Miasta, przedstawiciele władz samorządowych i związków zawodowych oraz poczty sztandarowe.

porozumienia sierpniowe 2
Porozumienia sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 roku. Zakończyły one tzw. wydarzenia Sierpnia 1980.Pierwsze podpisano w Szczecinie 30 sierpnia 1980 roku. te podpisane w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku, sygnowane przez Lecha Wałęsę w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina stały się symbolem Polskiego Sierpnia 1980. Kolejne porozumienia podpisano 3 września i 11 września 1980 roku.
porozumienia sierpniowe 3
W Biłgoraju uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej, sprawowanej w intencji Ojczyzny przez ks. Stanisława Budzyńskiego, w kościele świętego Jerzego. Uczestniczył w niej poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego i „Solidarności”. Po Mszy świętej uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce – kapelanowi „Solidarności” oraz tablicy znajdującej się na budynku pierwszej siedziby biłgorajskiej „Solidarności”.