...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji „projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 4 września, 2019

herbmalyp1. Przedmiot konsultacji:
Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. „Projektu” rocznego programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia  konsultacji:
– rozpoczęcie konsultacji – 11 września 2019 roku;
– zakończenie konsultacji – 20 września 2019 roku.

3. Forma konsultacji:
– konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii oraz otwartego spotkania w dniu 19 września 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94.

4. Zasięg terytorialny konsultacji:
– w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone w czasie konsultacji, tj. od dnia 11 września 2019 roku do dnia 20 września 2019 roku należy kierować na adres: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adziedzic@bilgorajski.pl, w przypadku pytań telefon 84 688 20 49.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

Dokumenty na stronie BIP: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=65806