...
Loga Fundusze Europejskie

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętamy o ofiarach

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 15 grudnia, 2023

Władze powiatu biłgorajskiego, wspólnie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz parafią św. Marii Magdaleny w Biłgoraju były organizatorami uroczystości poświęconych ofiarom stanu wojennego i osobom represjonowanym przez system komunistyczny.

Uroczystości w 42. rocznicę wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego odbyły się w kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Mszy świętej przewodniczyli ks. Witold Batycki oraz ks. Edmund Markiewicz.

Młodzież z RCEZ – pod kierunkiem nauczycieli – przygotowała montaż słowno – muzyczny. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy powiatu biłgorajskiego, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, radni Rady Powiatu Tomasz Książek i Mirosław Późniak oraz samorządowcy Ziemi Biłgorajskiej i poseł Wiesław Różyński.

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku i obowiązywał do 22 lipca 1983 roku. Wprowadzony został przez ówczesne władze komunistyczne, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10000 działaczy związanych z NSZZ „Solidarność”, a w wyniku opresyjnych i zbrodniczych działań władz życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. Wśród tych górników był pochodzący z Tarnogrodu, Krzysztof Giza.