...
Loga Fundusze Europejskie

Sesja i spotkanie opłatkowe MRP

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 15 grudnia, 2023

IV sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju odbyła się 14 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Członkowie rady spotkali się nie tylko po to, aby omawiać i podejmować decyzje związane z jej działaniem, ale także aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z przedstawicielami szkół średnich i członkami Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta.

Podczas obrad, radni podjęli kilka uchwał. Jednym z wniosków było wystąpienie do Zarządu Powiatu w Biłgoraju o zorganizowanie koncertu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. Ponadto, podjęto decyzję o zorganizowaniu konkursu na logo Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju. Dodatkowo, Młodzieżowa Rada Powiatu postanowiła utworzyć konto (Fanpage’a) na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.

W drugiej części sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, które zgromadziło nie tylko członków rady, ale także członków Zarządu Powiatu, dyrektorów szkół średnich, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy oraz radnego Rady Miasta Biłgoraja Tomasza Bednarza i opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Biłgoraja – Annę Karolczak.

Obecni byli również duchowni, proboszcz parafii prawosławnej w Biłgoraju, ks. Karol Wilkiel oraz wikariusz sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Mateusz Januszewski.

Po wspólnej modlitwie i odczytaniu fragmentu Ewangelii opowiadającego o Bożym Narodzeniu, głos zabrał Andrzej Łagożny. Opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju przypomniał działania, jakie zostały podjęte, oraz podkreślił zaangażowanie i kreatywne pomysły młodych ludzi. Następnie wszyscy zebrani łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Życzenia zebranym złożyli starosta Andrzej Szarlip oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, Paweł Pędziwiatr. Starosta biłgorajski życzył młodym ludziom, by w czasie Świat Bożego Narodzenia umieli docenić obecność rodziny, bliskich. Podkreślał, że czas świąt to czas szczególnego stawania się dobrym człowiekiem dla tych, którzy nas otaczają na co dzień. – Życzę Wam by te święta upłynęły w radosnej atmosferze, wzajemnej życzliwości i pokoju – mówił do zebranych.

Po oficjalnej części spotkania, wszyscy uczestnicy mogli cieszyć się świątecznym poczęstunkiem, a opłatkowe spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.