...
Loga Fundusze Europejskie

7,2 km nowej nawierzchni

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 29 września, 2011
droga_dereznia_-_m
Zakończył się remont drogi powiatowej relacji Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy. Poprawiono nawierzchnię na odcinku łączącym dwie drogi wojewódzkie Nr 858 i 835. Wartość zadania to 2 mln 480 tys. zł.
Uroczyste otwarcie połączone z poświęceniem odbyło się we środę 28 września w miejscowości Dereźnia Zagrody. Gości witał Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. A byli to: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, Wójt Gminy Księżpol Lech Rębacz, a także Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, radni powiatowi, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych na czele z p.o. dyrektora Marią Góralską, reprezentanci wykonawców czyli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kraśniku oraz mieszkańcy gminy Biłgoraj.
– Inwestycja zrealizowana została w roku bieżącym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na ten cel z budżetu Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy 1 mln 240 tys. zł, Powiat Biłgorajski przeznaczył 599 tys. zł, Miasto Biłgoraj – 86 tys. zł, Gmina Biłgoraj 373 tys. zł, Gmina Księżpol – 180 tys. zł – wymieniał Starosta i dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.
Na odcinku 7,2 km wykonano nową nawierzchnię, utwardzono zatoki autobusowe i pobocza w miejscach koniecznych, przeprowadzono także remont chodnika i przepustów drogowych oraz mostu. Udoskonalono organizację ruchu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na otoczenie szkoły oraz skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyremontowana droga przebiega przez teren trzech gmin: Miasta Biłgoraj, Gminy Księżpol i Biłgoraj. W przeważającej części są to tereny o gęstej zabudowie. Analiza statystyk wypadkowych była jednym z czynników wpływającym na decyzję o kapitalnym remoncie drogi wraz z poprawą jej bezpieczeństwa.
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska podkreślała role współpracy pomiędzy samorządami i namacalne jej efekty.
– Przez ostatnie trzy lata na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych przekazaliśmy kwotę 195 mln zł. Efekt rzeczowy to przebudowa 535 km dróg – podsumowała program na terenie naszego województwa – Gratuluję serdecznie przede wszystkim dobrej współpracy. W tym konkretnym przypadku aż cztery samorządy skutecznie zawarły porozumienie na realizację drogi – zaznaczała.
Za pomoc w postaci dofinansowania dziękowali wojewodzie: burmistrz Janusz Rosłan, wójtowie Wiesław Różyński i Lech Rębacz oraz Starosta Biłgorajski.