...
Loga Fundusze Europejskie

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 29 września, 2011

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zapraszamy w związku z tym organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Biłgorajskiego oraz podmioty wymienione wyżej do wyrażenia opinii i uwag o projekcie, który zamieszczamy na naszej stronie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na Tablicy ogłoszeń.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy wysłać na adres: awachowicz@bilgorajski.pl lub zsiek@bilgorajski.pl

Termin zgłaszania opinii uwag i propozycji do projektu upływa 19 października 2011r.