...
Loga Fundusze Europejskie

73. rocznica Armii Krajowej

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 19 lutego, 2015

Kombatanci, uczniowie, mieszkańcy Biłgoraja oraz reprezentanci samorządu Powiatu Biłgorajskiego: Marian Tokarski Starosta, Kazimierz Paterak Przewodniczący Rady Powiatu oraz Adam Banak Członek Zarządu Powiatu i radni powiatowi; przedstawiciele Miasta Biłgoraj: Janusz Rosłan Burmistrz, Marian Klecha Przewodniczący Rady Miasta i radni; a także przedstawiciele Gminy Biłgoraj: Wiesław Różyński Wójt i radni – upamiętnili 73. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Uroczyste obchody odbyły się w środę, 18 lutego, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju.

Mszę św. sprawował ks. Jerzy Kołtun proboszcz parafii. Po mszy rys historyczny oraz rolę AK w II wojnie światowej oraz po niej przedstawił dr Adam Balicki. Wspomnieniami podzieliła się z zebranymi por. Irena Kulińska.

– Armia Krajowa stała się jedyną, realną, wojskową i moralną siłą. Przeciwstawiła się terrorowi i wynaradawianiu ludności polskiej. Pozbawiona była artylerii, lotnictwa i czołgów, a mimo to walczyła z okupantem jak równy z równym. Nie wszyscy żołnierze mogli doczekać dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej spóźnionej satysfakcji. Na kolejnych pokoleniach istnieje obowiązek świadczenia prawdy historycznej. To powinność wobec ojczyzny – zaznaczyła por. Kulińska.

Starosta Biłgorajski mówił o czci i szacunku dla żołnierzy AK:

– Chylę przed wami czoło za wasze dokonania i wielkość oraz za postawę zawartą w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna” – zwrócił się do żołnierzy AK.

Zebrani mogli też obejrzeć przejmujące widowisko artystyczne w wykonaniu młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Na zakończenie złożone zostały kwiaty pod tablicą upamiętniającą w kościele oraz pod pomnikiem AK w Parku Solidarności.

Organizatorem uroczystości był Starosta Biłgorajski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej rejon Biłgoraj oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

 

Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),

konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie; utworzona w wyniku przeorganizowania (w myśl instrukcji Naczelnego Wodza i premiera generała W. Sikorskiego z 4 XII 1939) Służby Zwycięstwu Polski (powołanej 27 IX 1939 przez generała M. Karaszewicza-Tokarzewskiego na mocy upoważnienia otrzymanego od marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Związek Walki Zbrojnej, powołany 13 XI 1939 w Paryżu, przemianowany 14 II 1942 na AK. Zadaniem AK był udział w odbudowie państwa polskiego przez walkę zbrojną, której fazą kulminacyjną miało być ogólnonarodowe powstanie. Dowódcami AK byli: 1942–43 generał S. Rowecki („Grot”), 1943–44 generał T. Komorowski („Bór”), 1944–45 generał L. Okulicki („Niedźwiadek”);

Galeria